skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Voor alle duidelijkheid wijst wijnbasket.nl ten aanzien van de website www.wijnbasket.nl u op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van wijnbasket.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van wijnbasket.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door wijnbasket.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. wijnbasket.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel wijnbasket.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is wijnbasket.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van wijnbasket.nl, welke geen eigendom zijn van wijnbasket.nl, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van wijnbasket.nl. Hoewel wijnbasket.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door wijnbasket.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Wijnbasket.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
Bronvermelding: Met dank aan veel informatie afkomstig van vooral de importeurs, wijnbouwers en informatie sites, zoals die van ambassades; wijnpromotiesites van landen, de wine info site, vin de France, Italiaans instituut voor buitenlandse handel, en andere. Veel kennis kunt u opdoen door de volgende boeken te lezen: Aan de slag met wijn van Peter Klosse, Wijnatlas van Hugh Johnson en Jancis Robinson (zij heeft ook een DVD), Wijnatlas van Oz Clarke, Wijn encyclopedie van Lamberto Paronetto, Wijnen van de wereld van André Simon, de grote Wijnen van Bordeaux en Bourgogne van Hubrecht.

Back To Top